ورود کاربران
 

دسترسی سریع

اطلاعیه

باتوجه به اینکه متقاضیان عمده درحال درخواست حق انشعاب ازباقیمانده آب شرب هستند، واحدهایی که خرید نکرده و یا نیاز بیشتر دارند، هرچه سریعتر درخواست کتبی خود را ارسال تا درمورد پرداخت تصمیم گیری شود.
 

شــرکت خدماتی شهــرک صنعتـی مبــارکه

 

Page 1 of 2 1 2 > >>

 

 

بزرگی را گفتند: ذکری عنایت فرمایید.

فرمود:به ذکر شریف سکوت مشغول باشید!

 به وب سایت اطلاع رسانی هیات مدیره شهرک صنعتی مبارکه خوش آمدید.

هیات مدیره تلاش دارد با ارایه اطلاعات کامل ومفیدی از واحدهای صنعتی فعال در این شهرک ضمن معرفی آنها ، زمینه را برای توسعه بیشتر و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی شهرک مهیا نماید.

بازدید کننده گرامی شما می توانید در این وب سایت مشخصات و تولیدات واحدهای صنعتی را جستجو نموده و اطلاعات تماس آنها را بدست آورید.

همچنین بزودی با همکاری واحدهای صنعتی ، بازارچه فروش مجازی شهرک نیز فعال می گردد تا امکان عرضه مستقیم تولیدات به مصرف کنندگان و توزیع کنندگان عزیز بوجود آید.

  

واحد های صنعتی شهرک صنعتی مبارکه

 

شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
از کلیه ی واحدهای مستقر در شهرک دعوت می گردد با همراه داشتن دعوت نامه ای که به آنها تحویل گردیده، ساعت 5بعدازظهر روزسه شنبه 21/5/93 جهت شرکت درمجمع عمومی در اتاق بازرگانی اصفهان واقع در میدان فیض حضوربهم رسانند. شرکت خدماتی شهرک شرکت خدماتی شهرک ...
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
مسئولین محترم واحدهای صنعتی این فرم جعلی است و در صورت دریافت آن، بدون اقدام آنرا به هیات امناء ارسال دارید ... شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ...
Page 1 of 2 1 2 > >>